Opis Zakładu Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznwj

Historia Zakładu
Katedra Kultury Fizycznej powstała w 1994 roku na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych, dzięki staraniom ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej prof. dr hab. Andrzeja Tchorzewskiego. Pod przewodnictwem kierownika prof. dr hab. Zbigniewa Mroczyńskiego uruchomiono dwa, a następnie trzy Zakłady, w tym Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej.
Kolejnymi kierownikami tego Zakładu byli: dr Ryszard Paczuski (do 1999), dr Bogumiła Magdalena Chęsy (1999-2009), dr Iza Iwan-Ziętek (2009-2010) i dr Alicja Anna Kostencka (od 2010). W ciągu kolejnych lat z Zakładem współpracowali i zakończyli tę współpracę: prof. dr hab. Ryszard Oliński, lek. med. Issa Fares, prof. nadzw.dr hab. Ryszard Paczuski oraz dr Iza Iwan-Ziętek, dr Gabriel Chęsy. 
Aktualnie ZBPKF jest częścią Instytutu Kultury Fizycznej. Pracownicy Zakładu od wielu lat współpracują z wieloma instytucjami i uczelniami w Bydgoszczy oraz w różnych regionach Polski, a także z uczelniami zagranicznymi, są członkami różnych polskich towarzystw naukowych (w tym szczególnie Polskiego Towarzystwa Antropologicznego) i prowadzą ożywioną działalność naukową i dydaktyczną. W Zakładzie jest obecnie zatrudnionych dwóch profesorów i pięciu doktorów.

Obszary badawcze:

 • czynniki środowiskowe, styl życia i farmakoterapia oraz ich związki z budową somatyczną i zdrowiem osób w różnych grupach wiekowych,
 • diagnoza i terapia wad postawy oraz innych niedomagań zdrowotnych, w tym chorób cywilizacyjnych,
 • możliwości adaptacyjne człowieka do wysiłków fizycznych,
 • zapotrzebowanie żywieniowe ludzi w tym sportowców i osób z problemami zdrowotnymi,
 • budowa somatyczna, skład i postawa ciała człowieka, aktywność i sprawność fizyczna oraz ich wzajemne relacje.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • żywienia człowieka,
 • medycyny wychowania fizycznego,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz,
tel. 52 32 31 754